HEVOSTAITOMERKIT

 

Hevostaito- ja ratsastusmerkkejä suorittamalla pääset seuraamaan oman oppimisen kehittymistä ja testaamaan taitojasi.

Hevostaitomerkit ovat eri tasoisia tehtäväkokonaisuuksia, joita suorittamalla voit seurata omien tietojen ja taitojen karttumista ja tuoda omaa hevostaito-osaamistasi näkyväksi.

Meidän kauttamme pystyt suorittamaan minimerkin, perushoitomerkin, hoito I & II - merkin, lääkintämerkin ja ruokintamerkin.

Minimerkki on tarkoitettu alle 10 v. lapsille. Merkki suositellaan suoritettavaksi osissa, esimerkiksi kerhokertojen yhteydessä käytännön harjoituksin. Minimerkin tavoitteena on saavuttaa perustiedot ja -taidot hevosten kanssa olemisesta ja hoitamisesta. 

Perushoitomerkin tavoitteena on saavuttaa taidot hevosen itsenäiseen hoitamiseen ja varustamiseen ennen ja jälkeen ratsastustunnin. 

Hoito I –merkin tavoitteena on saada tarvittava taidot itsenäiseen hevosenhoitamiseen ja toimimiseen mm. hevosenhoitajan tehtävissä. Hoito II –merkin tavoitteena on syventää hevostaitoja ja antaa valmiuksia mm. kilpailupaikalla hevosenhoitajana toimimiseen.

Lääkintämerkin tavoitteena on oppia tunnistamaan terve ja sairas hevonen, sekä antamaan oikea ensiapu. 

Ruokintamerkin tavoitteena on oppia erilaisten rehujen perustiedot sekä ruokinnan ja sen toteutuksen perustaidot.
 

Merkkisuoritussäännöt löytyvät kokonaisuudessan Suomen Ratsastajainliiton nettisivuilta.