Jäsenkysely
Haluaisitko saada / lukea oman seuran jäsenkirjeen muutaman kerran vuoden aikana? Kirjeessä kerrottaisiin ajankohtaisista asioista omassa seurassa, Ratsastajainliiton infoamista asioista sekä tulevista tapahtumista.
Toivoisitko seuramme järjestävän sääntökoulutusta helpottamaan kilpailusääntöihin perehtymistä ja kertaamaan kilpailusääntöjä, sekä tutustumaan tänä vuonna voimaan tulleisiin sääntömuutoksiin?
Olisitko kiinnostunut ns. seuravalmennuksista? (Seura järjestää kaikki käytännön asiat valmennustapahtumiin liittyen.)
Jos vastasit edelliseen ”Kyllä”, olisitko kiinnostunut enemmän este- vai kouluvalmennuksista?
Paljonko olisit valmis maksamaan valmennuksesta pienryhmässä?