TOIMINTASUUNNITELMA 2020

Ylöjärven Ratsastajat ry (YRa) on perustettu vuoden 1993 joulukuussa ja aktiivinen toiminta alkoi heti vuoden 1994 alusta. Vuosi 2020 on siten seuran kahdeskymmeneskuudes (26) toimintavuosi. Seura on toiminut aktiivisesti koko toiminta-aikansa Ylöjärvellä Mäkkylän tilalla.  Perustamisesta lähtien yhteistyötä tehtiin Jutan Talli ky:n kanssa vuoteen 2017 asti. Vuosi 2018 toimittiin yhteistyössä Harmoniatalli Horseforte Oy:n kanssa ja vuosi 2019 Haapaniemen tilan kanssa. Vuonna 2020 yhteistyö jatkuu Mäkkylä Ridingin ja sen yrittäjän Suvi Yli-Piiparin kanssa.

 

YRa kuuluu Suomen Ratsastajainliittoon (SRL). SRL tarjoaa seuroille palveluksiaan, hoitaa vakuutukset ja kilpailutoimintaa sekä pitää kansainvälisiä suhteita yllä. Lisäksi se toimittaa Hippos-lehden. SRL:n alueellinen organisaatio on SRL Häme, joka järjestää koulutuksia ja organisoi alueen arvokilpailut. Huomattava on, että YRa:n jäsenmaksuista suurin osa menee SRL:lle, sen palvelusten sekä Hippos-lehden kustannusten kattamiseen.

 

YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA VISIO TULEVASTA

 

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää omalta osaltaan ratsastusurheilun harrastusta sekä ylläpitää ja laajentaa hevosmiestaitoa siten, että sen jäsenistöllä ja muilla alan harrastajilla olisi tilaisuus ratsastukseen kunto-, kilpa- tai huippu-urheiluna edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä jäsenilleen ja muille alan harrastajille koulutusta, kilpailuja sekä valmennus-, harjoitus- ja niihin liittyvää nuorisotoimintaa. Pyrimme siihen, että toiminta on mahdollisimman monen harrastajan saatavilla sosiaalisesta asemasta riippumatta.

Vuonna 2020 toivomme saavuttavamme yhä useamman lähialueen hevosharrastajan, ja pyrimme järjestämään heitä kiinnostavia ja innostavia tapahtumia ja toimintoja. Tavoittelemme jäsenmäärän kasvattamista 10 %:lla ja uusien seura-aktiivien löytämistä. Yritämme myös löytää toimintaamme tukevia yhteistyökumppaneita, jotta pystymme tarjoamaan myös erinäisiä oheispalveluita jäsenistöllemme.

Suomen Ratsastajainliitto täyttää 100 vuotta tänä vuonna, ja me tulemme ottamaan osaa myös juhlavuoden viettoon. SRL koostaa seuroille työkalupakkeja tukemaan juhlavuoden toimintaa ja julkaisee käytettäväksi materiaalia juhlavuoteen liittyen.

”Ratsastus yhdistää. Iloitsemme yhdessä onnistumisista ja kannustamme toisiamme. Kerromme lajin hienoudesta myös muille ja kutsumme ihmisiä tutustumaan hevoseen ja ratsastukseen. Juhlavuoden aikana hevosyhteisö oppii ymmärtämään paremmin historiaansa ja vie toimintansa seuraavalle vuosikymmenelle.”

 

TULEVAN TOIMIKAUDEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

 

Toimintaamme tuo haasteita se, että Mäkkylän tilalla viime vuosina usein vaihtuneet yrittäjät ja sen myötä seuran jäsenmäärän pienentyminen. Meidän tulee tehdä seura entistä tunnetummaksi ja houkuttelevammaksi alueen harrastajille. Tässä haasteena on muun muassa se, että nykyinen yhteistyötallimme Mäkkylä Riding ei ole ratsastuskoulu, joten lapsi- ja nuorisojäsenten määrää emme välttämättä saa lisättyä.

Resurssien puitteissa pyrimme kouluttamaan seura-aktiiveja yhä innovatiivisempaan ja yritteliäämpään toimintaan, jotta voimme kehittää esimerkiksi kilpailutoimintaamme ja sosiaalisen median mahdollisuuksia. Mäkkylä Ridingin yrittäjän kanssa olemme ehtineet sopia muun muassa kilpailujärjestelyistä.

 

YHDISTYKSEN TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET JA VARSINAINEN TOIMINTA

 

KILPAILUTOIMINTA

Edellisten vuosien tapaan järjestämme useat harjoitus- ja seuratason kilpailut niin koulu- kuin esteratsastuksessakin. Mikäli mahdollista, jatkamme sarjakilpailujen järjestämistä (Mäkkylä Cup, MiniMäkkylä Cup ja Mäkkylä Kierros). Edellisinä vuosina emme ole pystyneet järjestämään kaikkia neljää osakilpailua, joten sarjakilpailuista ei ole saatu lopullisia tuloksia.

Kaikissa kilpailuissa on luokkia aloitteleville ratsukoille ja jo kokeneemmille ratsukoille. Etenkin estekilpailuissa osanottajamäärä on ollut viime vuosina suurehko.

Aiemmin järjestetty pukuratsastuskilpailu Dress&Dressage järjestetään, jos siihen on riittävästi kiinnostusta, samoin kuin senioriratsastajille tarkoitettu 30+ kilpailu. Kenttäkilpailuja emme pysty järjestämään vuonna 2020 tämänhetkisissä puitteissa.

Jos Ylöjärven kaupungin koulu- ja/tai esteratsastusmestaruuksien järjestämiseen ei ole muilla seuroilla halukkuutta, järjestetään ne Ylöjärven Ratsastajien toimesta erikseen sovittuna ajankohtana.

 

Kilpailujen yhteydessä opastetaan uusia jäseniä, junioreita ja kaikkia halukkaita toimihenkilötehtäviin. Seura huolehtii siitä, että seuran jäsenistöön kuuluvilla tuomareilla on voimassaolevat tuomarilisenssit. Seura maksaa myös näistä koituvat kustannukset.

VALMENNUSTOIMINTA

Pyrimme järjestämään seuravalmennuksia seuran jäsenistölle koulu- ja esteratsastuksen parissa. Järjestämme alkuvuodesta kyselyn siitä, keitä valmentajia paikalle haluttaisiin, ja olemme heihin yhteydessä. Seura ei maksa valmennuksia, mutta tarjoaa ne jäsenille edulliseen hintaan ja hoitaa niihin liittyvät käytännön järjestelyt.

 

YHDISTYKSEN MUU SISÄINEN TOIMINTA

 

KOKOUKSET

Koko seuran jäsenistölle avoimet kevät- ja syyskokoukset järjestetään seuran sääntöjen määrääminä ajankohtina. Kevätkokouksessa hyväksytään yhdistyksen tilinpäätös. Syyskokouksessa seuralle hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio sekä valitaan yhdistyksen hallitus ja puheenjohtaja. Seuran hallitus kokoontuu suunnittelemaan toimintaa noin kerran kuukaudessa tai aina tarvittaessa koko vuoden läpi. Hallitus sopii tehtävänjaostaan sekä mahdollisten toimikuntien asettamisesta vuoden alussa järjestäytymiskokouksessa.

 

JÄSENHANKINTA JA HUOLTO

Seuramme jäseneksi pääsee liittymään nettisivuiltamme (https://www.ylojarvenratsastajat.com/) löytyvän liittymislomakkeen kautta. Yhteystietomme löytyvät niin Ylöjärven kaupungin nettisivuilta kuin Suomen Ratsastajainliiton sivuilta, joten alueen harrastajien on helppo löytää nettisivumme. Aina syksyisin osallistumme Ratsastajainliiton järjestämään jäsentenhankintakampanjaan, jolloin uudet jäsenet pääsevät liittymään edullisemmilla jäsenyysmaksuilla seuraan.

Nettisivuiltamme selviävät vain ne jäsenedut, jotka varmasti pystymme toteuttamaan, ja näin jäsenet varmasti saavat sen, mitä ovat tulleet yhdistykseltä hakemaan. Uusista yhteistyökumppanuuksista ilmoitamme jäsenistölle viipymättä. Kannustamme jäsenistöä kertomaan meille toiveensa toiminnan ja tapahtumien järjestämisestä, jolloin pystymme pitkin vuotta palvelemaan jäsenistöä heidän toivomallaan tavalla, mikäli resurssit siihen ovat olemassa. Kaikilla seuran jäsenillä (pl. kannatusjäsenyys) on myös käytössään kaikki SRL:n tarjoamat jäsenedut, joista merkittävimpänä LähiTapiolan urheiluvakuutus.

Vuonna 2019 aluerankingpisteitä saavuttaneille, Ylöjärven Ratsastajia myös jatkossa edustaville, maksetaan vuoden 2020 aluekilpailulupa (tai vastaava summa vaativamman tason luvasta). Seuran hallitus voi myös päättää maksaa jonkun kilpailuissa ansioituneen jäsenensä kansallisen kilpailuluvan.

YRa palkitsee alue- ja kansallisella tasolla ranking-pisteitä saavuttaneet ratsastajat korvaamalla ratsastajalle lähtömaksut kisoista, joista rankingpisteitä on saatu. Hakuprosessi kilpailumaksukorvauksiin järjestetään vuosittain tammi-helmikuussa, ja siitä informoidaan jäseniä nettisivujemme kautta.

 

VARAINHANKINTA

Toiminnan menot katetaan jäsenmaksusta seuran käyttöön jäävällä osuudella (noin 5 euroa per jäsen), ratsastuskilpailutuotoilla ja kilpailujen yhteydessä järjestettävällä kahvi- ja makeismyynnillä. Olemme myös vuosittain saaneet toiminta-avustusta Ylöjärven Kaupungilta. Seuramme on voittoa tavoittelematon aatteellinen yhdistys. Talousasioihin liittyvät yksityiskohdat selviävät parhaiten vuosittain laaditusta talousarviosta.

 

 

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

Seuran tapahtumat painottuvat ratsastuskilpailujen järjestämiseen. Lisäksi pyrimme järjestämään jäsenistömme toiveiden mukaisesti esimerkiksi kilpailusääntökoulutusta ja valmennustapahtumia, joihin ovat tervetulleita myös muut kuin oman seuramme jäsenet.

Loppuvuodesta järjestämme myös perinteiset pikkujoulut seuran jäsenille.

 

YHDISTYKSEN MUU ULKOINEN TOIMINTA

 

YHTEISTYÖSUHTEET

Loppuvuonna 2019 aloitimme yhteistyön urheiluhieroja Pasi Larssonin (Palafys) kanssa. Toivomme, että saamme tämän vuoden aikana muitakin yhteistyökumppaneita, joiden palveluita seuran jäsenet voivat hyödyntää.

 

TIEDOTTAMINEN, KOTISIVUT, SOSIAALINEN MEDIA, JÄSENKIRJE

 

Seuralle avattiin uudet nettisivut (https://www.ylojarvenratsastajat.com/) vuonna 2019, ja päivittelemme sinne aktiivisesti ajankohtaisia asioita ja tiedotteita niin oman seuran toiminnasta kuin SRL:n asioista. Nettisivuille jaetaan myös kilpailukutsut ja -tulokset. Sivustolta löytyy informaatiota seuran toiminnasta, estekaluston vuokraamisesta, kilpailuluvista, kaikkien hallituksen jäsenten yhteystiedot sekä yleinen yhteydenottolomake.

 

Kaikki kilpailukutsut julkaistaan myös sääntöjen mukaisesti Suomen Ratsastajainliiton ylläpitämässä Kipassa.

 

Sosiaalisessa mediassa päivittelemme aktiivisesti tietoa seuran Facebook -kanavalle sekä Instagramiin (@ylojarvenratsastajat).

 

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

 

Toiminnan kehittämisestä, päätösten toimeenpanosta ja käytännön asioiden hoitamisesta vastaa YRa:n hallitus. Otamme alati vastaan kehitysehdotuksia toiminnan parantamisesti tai lisäämiseksi

Hallitus