050 5548858

©2018  Ylöjärven Ratsastajat ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

YLEISTÄ

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää omalta osaltaan ratsastusurheilun harrastusta sekä ylläpitää ja laajentaa hevosmiestaitoa siten, että sen jäsenistöllä ja muilla alan harrastajilla olisi tilaisuus ratsastukseen kunto-, kilpa- tai huippu-urheiluna edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä jäsenilleen ja muille alan harrastajille koulutusta, kilpailuja sekä valmennus-, harjoitus- ja niihin liittyvää nuorisotoimintaa. Toiminnan tulisi olla mahdollisimman monen harrastajan saatavilla sosiaalisesta asemasta riippumatta.

Ylöjärven Ratsastajat ry (YRa) on perustettu vuoden 1993 joulukuussa. Vuosi 2019 on siten seuran kahdeskymmeneskuudes (26) toimintavuosi. Seura on toiminut aktiivisessa yhteistyössä ylöjärveläisen Jutan Talli ky:n kanssa vuoteen 2017 asti. Vuosi 2018 toimittiin yhteistyössä Harmoniatalli Horseforte Oy:n kanssa. Harmoniatalli lopetti toimintansa Mäkkylässä 31.10.2018, jonka jälkeen myös seuran toiminta supistui huomattavasti. Syyskokoukseen mennessä hallitus ei ole saanut tietoonsa seuraavaa talliyrittäjää. Seuran toiminta jatkuu, ja tulevaisuus selviää ensi vuoden aikana.

ORGANISAATIO

YRa kuuluu Suomen Ratsastajainliittoon (SRL). SRL tarjoaa seuroille palveluksiaan, hoitaa vakuutukset ja kilpailutoimintaa sekä pitää kansainvälisiä suhteita yllä. Lisäksi se toimittaa Hippos-lehden. SRL:n alueellinen organisaatio on SRL Häme joka järjestää koulutuksia ja organisoi alueen arvokilpailut. Huomattava on, että YRa:n jäsenmaksuista suurin osa menee SRL:lle, sen palvelusten sekä Hippos-lehden kustannusten kattamiseen.

Seuran päätösvalta kuuluu jäsenistölle, joka kokoontuu normaalisti vuosittain kahteen kokoukseen. Keväällä on kevätkokous, jossa hyväksytään yhdistyksen tilinpäätös. Syksyllä on syyskokous, jossa seuralle hyväksytään toimintasuunnitelma, talousarvio sekä valitaan yhdistyksen hallitus ja puheenjohtaja.

Päätösten toimeenpano ja käytännön asioiden hoito kuuluvat hallitukselle. Hallitus sopii tehtäväjaostaan sekä mahdollisten toimikuntien asettamisesta vuoden alussa järjestäytymiskokouksessa.

TALOUS

Seuran talous on ollut tasapainossa, joten sillä on ollut resursseja monenlaiseen toimintaan ja erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen sekä tarvittaviin kalustohankintoihin. Vuodelle 2019 varataan budjettia mm. ulkopuolisten kilpailukenttien käyttämiseen.

Toiminnan menot katetaan jäsenmaksusta seuran käyttöön jäävällä osuudella (noin 5 euroa per jäsen), ratsastuskilpailutuotoilla ja kilpailujen yhteydessä järjestettävällä kahvi- ja makeismyynnillä. Yksityiskohdat selviävät parhaiten vuosittain laaditusta talousarviosta

.

SRL nostaa omia osuuksiaan jäsenmaksuista vuodelle 2019, joka tulee vaikuttamaan myös seuran jäsenmaksuihin. Jäsenmaksuiksi ehdotetaan vuodelle 2019: seniorit 65 €, juniorit 52 €, perheseniorit 42 € ja perhejuniorit 35 € sekä kannatusjäsen 20 € (vahvistetaan syyskokouksessa). Seuran jäsenmäärän aavistellaan pienenevän noin 5%. Perhejäseniä on noin 20 % koko jäsenmäärästä.

Suomen Ratsastajainliiton organisoimaan jäsentenhankintakampanjaan osallistutaan syys-joulukuun ajan. Kampanjan ajan SRL puolittaa oman osuutensa seurajäsenyyden hinnasta, jolloin seuraan on edullisempaa liittyä.

TOIMINNNAN PAINOPISTEET

JUNIORITOIMINTA

Seuran tavoitteiden mukaisesti on hevostaitojen kehittäminen ja kilpaurheilumahdollisuuksien järjestäminen tärkeää. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi järjestetään koulutus- ja valmennustilaisuuksia. Samoin järjestetään kilpailuharjoituksia eri lajeissa sekä rohkaistaan juniorijäseniä osallistumaan seurakilpailuihin.

Seuralla on ollut oma juniori-team TEENZ, jotka toivovat intensiivivalmennusten jatkuvan tulevaisuudessakin. Mikäli mahdollista, perustetaan juniori-team uudelleen ja jatketaan valmennusten toteuttamista.

Seura osallistunee syksyllä suuren suosion saavuttaneeseen Sporttikortti -kampanjaan, jonka myötä 1. ja 2. luokkalaiset pääsevät tutustumaan ratsastukseen.

Mikäli olosuhteiden puolesta mahdollista, voidaan harkita hevoskerhon järjestämistä 7-13 vuotiaille nuorille.

KILPAILUTOIMINTA

Mikäli toimintaa pystytään jatkamaan Mäkkylässä, järjestetään kilpailutoimintaa alla olevan mukaisesti. Mikäli tämä ei ole mahdollista, pyritään järjestämään kilpailuja lähialueiden talleilla.

Mäkkylä Cup, 1-tason esteratsastussarjakilpailu (4 osakilpailua) järjestetään entisen tapaan harjoitusmielisesti, mutta samalla kuitenkin SRL:n laatimien kilpailusääntöjen mukaisesti. Sarjan finaalissa loppuvuodesta ratkotaan seuran omat estemestaruudet, erikseen harrasteratsastajille, junioreille sekä senioreille. Cupissa on myös koko sarjan voittajalle kiertopokaali, joka uudistettiin seuran toimesta vuonna 2016.

Uusia kilpailijoita varten on oma MiniMäkkylä Cup, jossa kisataan alemmilla estekorkeuksilla. MiniMäkkylä Cupin osakilpailut käydään varsinaisen Mäkkylä Cupin yhteydessä.

Mäkkylä Kierros, 1-tason kouluratsastussarjakilpailu, järjestetään edellisten vuosien tapaan. Sarjassa on vuoden aikana 3-4 osakilpailua. Vuoden viimeisessä kilpailussa ratkotaan Kierroksen voittaja ja seuran omat kouluratsastusmestaruudet estekilpailujen tapaan erikseen harrasteratsastajille, junioreille sekä senioreille. Kierroksen kiertopokaalin YRa sponsoroi.

Keväällä järjestetään kiinnostuksesta riippuen Mäkkylä Kierroksen yhteydessä Dress&Dressage -luokka, jossa ratsastetaan näytöstyyliin pukeutuneena musiikin tahdissa.

Seura järjestää paljon kiinnostusta herättäneet kenttäkilpailut, MiniKenttikset, heinä-elokuussa. Kilpailussa on sekä kouluratsastus- että maastoesteratsastusosuus. Kilpailujen järjestämisessä on paljon tekemistä, joten tehtävien organisointiin kiinnitetään edellisvuosia enemmän huomiota.

Senioreille on oma +30 -kilpailu, jossa ratsastetaan sekä koulu- että esteosuus.

Seura on aiemmin järjestänyt Ylöjärven kaupungin koulu- ja/tai esteratsastusmestaruudet. Jos kaupungin muilla seuroilla ei ole halukkuutta vuorostaan järjestää mestaruuksia, järjestetään ne Ylöjärven Ratsastajien toimesta muiden 1-tason kilpailujen yhteydessä.

Kilpailujen yhteydessä opastetaan uusia jäseniä ja junioreita toimihenkilötehtäviin. Seura huolehtii siitä, että seuran jäsenistöön kuuluvilla tuomareilla on voimassaolevat tuomarilisenssit. Seura maksaa myös näistä koituvat kustannukset.

Seura pyrkii järjestämään myös ns. tavallisia 1-tason estekilpailuja kesäkuukausina, jotka eivät siis liity seuran omaan sarjakilpailuun. Vuonna 2016 kyseiset kilpailut herättivät paljon kiinnostusta ja osanottajia oli totuttua enemmän.

Vuonna 2018 aluerankingpisteitä saavuttaneille, Ylöjärven Ratsastajia myös jatkossa edustaville, maksetaan vuoden 2019 D-kilpailulupa (tai vastaava summa vaativamman tason luvasta). Seuran hallitus voi myös päättää maksaa jonkun kilpailuissa ansioituneen jäsenensä kansallisen kilpailuluvan.

YRa palkitsee alue- ja kansallisella tasolla ranking-pisteitä saavuttaneet ratsastajat korvaamalla ratsastajalle lähtö- ja osallistumismaksut kisoista, joista rankingpisteitä on saatu. Tämä kuitenkin edellyttäen, että ratsastaja on osallistunut aktiivisesti kuluneen vuoden aikana YRan kilpailujärjestelyihin ja talkootöihin. Stipendin suuruudesta päättää vuosittain hallitus.

VALMENNUS

Seura pyrkii järjestämään jäsenistölleen valmennustoimintaa kaikissa ratsastuksen lajeissa. Seura ei maksa valmennuksia, mutta voi osallistua niiden järjestämiseen. Mikäli toiminta Mäkkylässä jatkuu, pyrimme järjestämään entistä useammin valmennuksia, ja järjestämään paikalle jäsenistön toiveiden mukaisia valmentajia.

JÄSENTILAISUUDET JA PERHETAPAHTUMAT

Pyritään mahdollisuuksien mukaan tuomaan hevosurheilun eri lajeja järjestämällä jäsenille mahdollisuuksia tutustua eri lajeihin. Yhteinen retki järjestetään johonkin hevostapahtumaan Suomessa, mikäli jäsenistöstä löytyy riittävästi lähtijöitä. Matkalle on mahdollista osallistua myös talkoopisteillä.

Perinteiset pikkujoulut järjestetään erikseen junioreille ja senioreille.

Talkoopistejärjestelmä aloitettiin vuonna 2005, uusittiin vuosina 2012 ja 2016, ja sitä tullaan käyttämään edelleen kilpailuissa sekä tapahtumissa. Talkoopisteillä voivat seuran jäsenet ”maksaa” oman seuran kilpailujen lähtö- ja osallistumismaksuja, ratsastustunteja tai yhteisiä matkoja tai tapahtumalippuja joko kokonaan tai osittain. Pyritään samaan jäseniä entistä enemmän mukaan talkootoimintaan ja innostumaan esimerkiksi kilpailujen järjestämisestä.

Lasten vanhemmilla on mahdollisuus kerätä lapsilleen talkoopisteitä osallistumalla talkoopistelistoilla oleviin tehtäviin, vaikka he eivät olisikaan seuran jäseniä. Pisteitä ei voi siirtää sisaruksesta toiselle tai kaverilta toiselle. Pisteet lasketaan kalenterivuosittain ja ovat voimassa seuraavan vuoden kesäkuun loppuun.

Tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä mm. Teivon ravikeskuksen ja Ylöjärven kaupungin kanssa.

 

TIEDOTUS

Liiton jäsenetuna tulee Hippos –lehti 8 kertaa vuodessa.

Vuodesta 2004 seuralla on ollut omat nettisivut (http://www.ylojarvenratsastajat.sporttisaitti.com/). Seuran nettisivut uudistettiin käyttäjäystävällisemmiksi vuonna 2016. Sivuilta löytyvät ajankohtaiset ilmoitukset, kilpailujen kutsut sekä tulokset ja muuta tärkeää seuran tiedotusta. Internet toimii tehokkaana informaatiovälineenä paitsi seuran sisällä, erityisesti seuran toiminnan välittäjänä ulkopuolisille uusille potentiaalisille jäsenille.

Vuonna 2008 perustettiin seuralle oma sähköpostiosoite (yraposti@gmail.com) ja postituslista seuran tiedotuksen tehostamiseksi.

Seuralla on myös oma aktiivinen Facebook-ryhmä sekä Instagram -tili, @ylojarvenratsastajat. Pyritään olemaan aktiivisesti mukana sosiaalisessa mediassa ja sitä kautta tavoittamaan mahdollisimman laajasti hevosharrastajia.

Hallitus